Oppiminen

 

Virikkeet edistävät oppimista. Esimerkiksi jo pienen lapsen kommunikaatiokortit kannattaa varustaa teksteillä, mikä voi helpottaa lukemaan oppimista.

Tärkeää on myös valaa lapseen itseluottamusta ja kannustaa häntä toimimaan niin paljon, kuin hän kykenee. Lapsen omia mieltymyksiä on syytä kunnioittaa, ja ne voivat olla myös avain oppimisen edistämiseen.

Jos lapsi pitää kirjoista, kannattaa hänelle lukea paljon. Yhdessä lukeminen on mukavaa vuorovaikutusta. Luetun kuunteleminen parantaa lapsen sanavarastoa. 

Rett-tytöt ovat usein päiväkodissa päivähoidossa ennen kouluikää. Päivähoitoratkaisun olisi tuettava kommunikaation kehittymistä, vuorovaikutusta ja kuntoutusta.

Rett-henkilöt tarvitsevat henkilökohtaista apua koulunkäyntiinsä. Useimmat opiskelevat peruskoulussa erityisluokalla, mutta myös inkluusiota eri muodoissa on käytetty. Koska oppimiskyky ja mieltymykset ovat yksilöllisiä, myös kouluratkaisut on arvioitava yksilöllisesti.

Elinikäistä oppimista myös peruskoulun jälkeen on tuettava. Peruskoulun jälkeen on mahdollista suorittaa työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Sen jälkeisen päivätoiminnan pitäisi toteutua Rett-henkilön mieltymysten ja taipumusten mukaan. Valitettavasti aikuisten kehitysvammaisten päivätoimintaratkaisuissa vielä toistaiseksi on otettu hyvin rajoitetusti huomioon elinikäisen oppimisen vaatimukset. Olisi suotavaa, että aikuisille Rett-henkilöille laadittaisiin opiskelusuunnitelma vähintään joka kolmas vuosi ja että suunnitelman toteutumista arvioitaisiin. Rett-henkilön itsensä olisi voitava vaikuttaa suunnitelman laatimiseen mahdollisimman paljon.