Kuntoutus ja terapiat

 

Rett- henkilöille on tärkeää toteuttaa terapioita tukemaan taitoja sekä parantamaan ja ylläpitämään niitä. Kuntoutus tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sen tulisi olla monipuolista. Suomessa yleisimpiä terapiamuotoja Rett- henkilöille ovat fysioterapia, allasterapia, toimintaterapia, musiikkiterapia ja puheterapia.

 

Fysioterapian eri muodoilla ylläpidetään ja kehitetään liikuntakykyä ja pyritään estämään sen heikkeneminen sekä virheasentojen muodostuminen.

Kommunikaatioterapian keskeinen tavoite on puhetta korvaavien (AAC) kommunikaatiomuotojen soveltaminen niin, että puhumaton henkilö pystyisi ilmaisemaan mahdollisimman tarkasti tarpeitaan, toiveitaan ja näkemyksiään.

 

eve_ratsastus.jpg