Kommunikaatio

Yleensä Rett-henkilöt eivät puhu tai heidän puheensa rajoittuu muutamiin ilmaisuihin. Kommunikaatiota voidaan edistää puhetta korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä. Koska Rett-henkilöt ovat yleensä sosiaalisia, on tärkeää, että heidän kanssaan toimitaan vuorovaikutuksessa. He ymmärtävät puhetta enemmän kuin pystyvät itseään ilmaisemaan. Osa Rett-henkilöistä oppii myös lukemaan visuaalisesti selkeää ja lyhyttä tekstiä.

Puhetta korvaavien menetelmien kehitys Suomessa on ollut rohkaisevaa 1990-luvulta alkaen. Rett-henkilöt oppivat käyttämään erilaisia puhetta korvaavia menetelmiä – kukin omalla tavallaan. Jokaiselle olisi kehitettävä toimiva, yksilöllinen kommunikaatiomalli, joka voi koostua eri menetelmistä. Kommunikaatiossa voidaan hyödyntää kuvia, sanalappuja, kommunikaatiokansiota, painikkeita, tietokonetta sekä erilaisia osoittimia (laserosoitin, otsatikku). Kuvamateriaalissa kannattaa käyttää tukena myös kirjoitettuja sanoja, sillä ne tukevat lukemaan oppimista. Kommunikaatiomenetelmien kehittäminen on tärkeää vammaisen henkilön itseilmaisun, itseluottamuksen sekä sosiaalisten suhteiden takia.