Perheiden tukipalvelut

Kotona asuvalla Rett-henkilöllä on oikeus vammaistukiin.
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/180701083327EH

Yleensä Rett-henkilöille tehdään päätös kansaneläkkeestä 16 vuoden iässä, mutta tätä kuten muitakin etuuksia on itse haettava. Henkilökohtainen avustaja on mukana monen Rett-henkilön arjessa myös vapaa-aikana. Puhevammaisen tulkkipalveluista on hyötyä teini—ikäisille ja aikuisille Rett-henkilöille.

Puhevammaisten tulkkipalvelusta lisätietoja täältä:
http://papunet.net/tietoa/tulkkauspalvelu.html

Kuntien käytännöt omaishoidontuesta vaihtelevat. Asiaa kannattaa selvittää oman kunnan sosiaalityöntekijältä tai palveluohjaajalta.
http://www.omaishoitajat.fi/omaishoito

Useilla vammaisjärjestöillä on palveluksessaan lakiasiainsihteeri, joka voi neuvoa hakemusten laatimisessa.

http://www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/

Lisätietoja lapsiperheiden sosiaaliturvasta:
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/
http://verneri.net/yleis/sosiaaliturva/lapset.html