Rett ry

Puheenjohtaja
Jarno Asunen
jarno.asunen(a)rettfinland.fi
0400 785 959

Varapuheenjohtaja
Yrjö Kärkkäinen
yrjo.karkkainen(a)rettfinland.fi
050 563 9550

Yhteydenotot
Kirsi Peltonen
kirsi.peltonen(a)rettfinland.fi                            0440201326   

Ella Helander
ella.helander(a)rettfinland.fi
050 517 8033

Pakollinen