Apuvälineet

Yksilöllisesti ja elämänkaaren eri vaiheissa Rett-henkilöt voivat hyötyä monista apuvälineistä. Erityisesti kommunikaatioapuvälineitä voi samallakin henkilöillä olla monia. Apuvälineiden tarvetta pitäisi arvioida säännönmukaisesti ottaen huomioon myös tekniikan kehityksen.