Aspergerin syndrooma

Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä. Asperger-henkilöllä (AS-henkilöllä) aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja eriasteisesti poikkeavaa.

Aspergerin oireyhtymässä on kyse tietyistä piirteistä koostuvasta käyttäytymiskuvasta, joka on monimuotoinen ja omaleimainen.

AS-henkilöt
– ymmärtävät asioiden merkityksiä eri lailla
– mieltävät ympäristöään eri lailla

Käyttäytymisessä havaittavia piirteitä ovat
– vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa
– paneutuminen erityisiin mielenkiinnon kohteisiin
– vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan
– poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin.

Aspergerin oireyhtymä ei ole psyykkinen sairaus eikä kasvatuksen tulosta.

Lisätietoa: http://www.autismiliitto.fi/autismin_kirjo/aspergerin_oireyhtyma

Teksti: Autismiliitto