Autismi

Autismi on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä.

Autistisilla henkilöillä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja tavallisesta huomattavasti poikkeavaa.

Häiriö huomataan useimmiten lapsen kehityksen siinä vaiheessa, kun hänen pitäisi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja.

Autistinen henkilö
– voi kommunikoida poikkeavasti
– ajattelee, ymmärtää ja mieltää asioiden merkityksiä ja ympäristöään eri tavalla.

Käyttäytymisessä havaittavia piirteitä ovat mm.
– puutteellinen tai poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio
– rajoittunut tai stereotyyppinen käytös
– poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin.

Lisätietoa: http://www.autismiliitto.fi/autismin_kirjo/autismi

Teksti: Autismiliitto