Vapaa-aika

Mielekkäiden vapaa-ajan toimintojen järjestäminen voi olla haasteellista, koska Rett-henkilöt tarvitsevat paljon tukea harrasteissaan. Kuitenkin mielekkään vapaa-ajan viettäminen on tärkeää. Vaikka liikunnalliset harrasteet voivat olla vaikeita toteuttaa käytännössä, ovat ne hyödyksi myös kuntoutumisen kannalta. Vastaavasti henkistä kehitystä tukevat virikkeet kehittävät myös ajattelua. Myös vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä on tärkeää kunnioittaa Rett-henkilöiden omia mieltymyksiä.

Liikuntarajoitteet hankaloittavat harrasteita. Mutta myös kävelyyn kykenemättömän Rett-henkilön liikuntaa voidaan kehittää esim. allasharjoitteilla. Ulkona liikkuminen on tärkeää myös pyörätuolissa oleville!

Monet pitävät musiikista. Levyvalintojen tekeminen voi olla avain valintojen tekemiseen ylipäätään.

Seuraavia ideoita kannattaa kokeilla, jos ne ovat käytännössä mielekkäitä vaihtoehtoja:
– musiikin kuunteleminen
– TV:n ja videoiden katseleminen
– radio-ohjelmat
– vammaisten henkilöiden kerhot ja ryhmät
– kävelyretket
– uiminen tai muu vesiliikunta
– taidenäyttelyt
– elokuvissa käynti
– kirjojen ääneen lukeminen ja katseleminen
– äänikirjojen kuunteleminen
– kotijumppaaminen esim. jumppapallon avulla
– kävelyharjoittelu kuntosalin juoksumatolla.

Virikkeitä Rett-henkilöille internetistä:
– selkouutiset
– yle-areena
– papunet
yms.