Muita haasteita

Vammaisen lapsen perheellä voi olla paljon haasteita ympäristön ennakkoluuloissa. Se, että ihmisen tuijottavat vammaista perheenjäsentä, voi vaivata erityisesti sisaruksia. Olisi tärkeää, että vammaisen lapsen vanhemmilla ja sisaruksilla olisi mahdollisuus keskusteluun vaativasta elämäntilanteesta. Vertaistuki helpottaa usein. Jos saa kuulla neuvoja toiselta, joka on ollut samankaltaisessa tilanteessa, oma tilanne alkaa jäsentyä paremmin. Perheneuvoloiden palvelut ja muut vastaavat tukipalvelut voivat auttaa vaikeiden vaiheiden yli. Tarvittaessa kannattaa hakea ammattiauttajien apua!

Turhauttavaa voi olla myös hylkäävien päätösten saaminen kuntoutus- ja palveluasioissa. Kielteisistä päätöksistä kannattaa yleensä laatia valitus, mutta valitusten laatiminen voi tuntua uuvuttavalta. Ei ole mukavaa väsätä valitusta yömyöhällä, jos muutenkin kärsii univajeesta.

Erityisesti vammaisen lapsen sisarukset kärsivät ulkopuolisten hämmästelevästä suhtautumisesta vammaisuuteen. Eikä tuijotteluun totu aikuinenkaan. Asenteiden muokkausta ja lisää valistusta vammaisasioissa tarvitaan vielä paljon, vaikka harva suomalainen ääneen tunnustaa olevansa vammaisvastainen!
Lisätietoja sisaruudesta täältä:
http://www.kvtl.fi/fi/perhesivut/sisaruus/