Vammaisten oikeuksien yleissopimus

Eduskunta hyväksyi 3. maaliskuuta 2015 vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan. Samalla hyväksyttiin myös lausuma, jonka mukaan on varmistettava että sopimuksen 14 artiklan edellytykset täyttyvät kansallisessa lainsäädännössä ennen ratifioinnin loppuunsaattamista.

Eduskunnan kirjaston koostamaan tietopakettiin on koottu mm. hankkeeseen liittyvää valmisteluaineistoa, uutisia, oikeusvertailevaa aineistoa sekä vammaissopimusta ja vammaisten oikeuksia koskevaa kirjallisuutta. Tietopakettia tullaan täydentämään ratifioinnin edetessä.

 

Vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointi

http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/oikeudellinentieto/tietopaketit/vammaisten-oikeuksien-sopimus.htx

 

Eduskunnan kirjaston tietoasiantuntijat kokoavat tietopaketteja ajankohtaisista lakihankkeista kirjaston verkkosivuille. Tutustu!

 

Lakihankkeiden tietopaketit (LATI) http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/oikeudellinentieto/tietopaketit/index.htx