Tiina Penttisen Pro gradu -tutkielma: SILMÄTUNNISTUS RETT-HENKILÖIDEN YMMÄRTÄMISTAITOJEN ARVIOINNISSA

Oulun yliopiston Humanistisesssa tiedekunnassa on syyskussaa 2014 julkaistu Tiina Penttisen Progradu -tutkielma, johon osallistui 11 suomalaista rett-tyttöä. Kysymyksessä on ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus, joka koskee rett-henkilöiden suomenkielen ymmärryksen tasoa. Tutkimuksessa käytettiin apuna katseohjattavaa tietokonetta.

Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan GRADU_Penttinen_PDFA