Tasavallan Presidentti Tarja Halonen kunniajäseneksi

TASAVALLAN PRESIDENTTI TARJA HALONEN AUTISTIEN JA RETT-HENKILÖIDEN TUEN KUNNIAJÄSENEKSI

Kuluneena syksynä Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry lähetti tasavallan presidentti Tarja Haloselle tiedustelun, suostuuko tämä yhdistyksen kunniajäseneksi. Ennen joulua yhdistys sai ilahduttavan vastauksen presidentin suostumuksesta ottaa vastaan kunniajäsenyys.

”Presidentin kiinnostus antaa tukensa vammaisten henkilöiden omaisjärjestölle ilahduttaa kaikkia yhdistyksen jäseniä. Koska tietämys autismikirjon henkilöiden erityistarpeista on Suomessa edelleen puutteellista, kaikki kannustus toimintaan heidän puolestaan on tarpeen.”, toteaa Autistien ja Rett-henkilöiden Tuen puheenjohtaja Marjo Lamminen.

”Presidentti Halonen toimi aikoinaan sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana ja sosiaaliministerinä, ja niiltä ajoilta varmaankin juontaa juurensa hänen kiinnostuksensa toimia pientenkin vammaisryhmien puolesta.”, arvioi yhdistyksen hallituksen jäsen Ulla Anttila.

Autismikirjoon kuuluu monia neurologisia diagnooseja, kuten varhaislapsuuden autismi, Aspergerin oireyhtymä ja Rettin oireyhtymä. Rettin oireyhtymä johtaa vaikeaan monivammaisuuteen, kun taas Aspergerin oireyhtymä voi lievimmillään ilmetä ongelmina tulkita sosiaalisia tilanteita ja kommunikoida mielekkäästi. Autismikirjon henkilöillä on eriasteisia vaikeuksia kommunikaatiossa ja sosiaalisten tilanteiden havaitsemisessa, ja varhaislapsuuden autismissa ja Rettin oireyhtymässä ilmenee aina puheentuottamisen vamma.

Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry. on omaisjärjestö, joka kuuluu Autismi- ja Asperger-liittoon. Autismikirjon taustalla olevia neurologisia ongelmia ei nykyään enää kiistetä Suomessa, mutta varsin pitkään Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ja muut järjestöt joutuivat oikomaan virheellisiä käsityksiä autismia selittävistä tekijöistä.

Lisätietoja:
Marjo Lamminen, gsm: 050-5792879
Ulla Anttila, gsm: 0400-908825